asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Запис про роботу за сумісництвом
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису


Дата


Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)


На підставі чого внесено запис (документ, його дата

і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

КЗШ №100
12

07

02

2009

Прийнято на посаду лаборанта

^ Наказ від
04.02.2009 № 4-к

13

20

01

2010

3 15.04.2009 по 18.01.2010 працювала у гімназії №127

акази гімназії №127

прибиральником службових приміщень за сумісництвом

від 15.04.2009 № 21-к,
від 16.01.2010 № 17-к

Інструкція № 58 містить чітку вказівку: запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудовій книжці робиться окремим рядком.

Внесення запису про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника за місцем основної роботи, оскільки трудова книжка зберігається саме там.

Підставою для внесення запису про роботу за сумісництвом є засвідчені у встановленому порядку копії наказів про прийняття на роботу та звільнення (або витяги зі зведених наказів з особо­вого складу). Підпис особи, яка засвідчила копію (витяг), обов'яз­ково має бути скріплено печаткою підприємства, установи, орга­нізації.

Визначаючи форму запису, слід керуватися, насамперед, прин­ципами збереження хронології та змістовності записів. Запис про роботу за сумісництвом слід вносити після звільнення працівника з роботи за сумісництвом, зазначаючи період роботи за сумісни­цтвом, місце роботи, назву посади (роботи).

У графі 2 трудової книжки слід зазначити дату внесення запису.

Досить часто трапляється ситуація, коли до трудової книжки працівника за його бажанням уже внесено на основному місці роботи запис про прийняття на роботу за сумісництвом. Між за­писами про прийняття на роботу за сумісництвом та про звільнення з такої роботи може бути внесено інші записи про трудову діяль­ність працівника. З метою збереження хронології та змістовності за­писів, при внесенні запису про роботу за сумісництвом слід зазнача­ти період такої роботи та дати і номери відповідних наказів керівни­ка підприємства, установи, організації, де мала місце робота за су­місництвом.


Запис про роботу за сумісництвом у тому самому закладі освіти
^ ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ
Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу

і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

^ На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер
число

місяць

рік

1

2

3

4

^ Дошкільний навчальний заклад №207
12

07

02

2008

Прийнято на посаду кухаря

^ Наказ від
04.02.2008 № 15-к

13

18

01

2010

3 15.03.2008 по 18.01.2010 працювала помічником вихователя

Накази від

за сумісництвом

11.03.2008
24-к, від
12.01.2010 № 6-кЗапис про роботу за сумісництвом, що мала місце у попередній період
^ ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ
Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу

і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

^ На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер
число

місяць

рік

1

2

3

4

^ Дошкільний навчальний заклад №207
12

07

02

2010

Прийнято на посаду кухаря

^ Наказ від
06.02.2010 № 8-к

13

07

02

2010

3 15.03.2008 по 18.01.2009 працювала у дошкільному

Накази

навчальному закладі № 320 помічником вихователя

ДНЗ № 320

за сумісництвом

від 12.03.2008
16-к, від
17.01.2009 № 6-к
Нормативно-правовими актами не визначено строку, коли має бути внесено запис про роботу за сумісництвом. Отже, в закладі освіти, робота на якому є для працівника основною, за бажанням працівника може бути внесено запис про роботу за сумісництвом, що мала місце у попередній період.


следующая страница >>