asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 15 16 17 18 19 20

Житомирська ОДА

У відділі читальних зал Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича за сприяння всеукраїнської громадської організації «Демократична дія» функціонує і систематично поповнюється новими надходженнями інформаційний стенд «Україна-НАТО». Обласною бібліотекою для юнацтва проведено бесіду-екскурс для старшокласників ЗОШ №10 «Україна-НАТО: відкритість для співпраці», організовано інформаційний репортаж «Миротворча діяльність НАТО» для всіх груп читачів.

В бібліотечних установах Попільнянського району оновлено інформаційні стенди «Україна-НАТО»; оформлено книжкові виставки, спрямовані на роз’яснення питань євроатлантичної інтеграції: виготовлено тематичну папку за матеріалами періодики «Вступ до НАТО – «за» і «проти». В бібліотечних закладах відкриті та періодично поновлюються інформаційні стенди «Україна - НАТО».
Закарпатська ОДА

В обласній універсальній науковій бібліотеці функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”.

У навчальних закладах області продовжується робота зі створення та поповнення інформаційних стендів “Україна-НАТО”, проводяться заходи щодо інформування учнів, студентів, громадськості з питань діяльності НАТО та співпраці України з Альянсом.
ЗапорізькаОДА

У бібліотеках загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів продовжено формування інформаційних стендів, вітрин, підборок літератури, пов’язаних з євроатлантичним курсом України: «Історія створення НАТО», «НАТО та світова спільнота», «НАТО та миротворча діяльність»; забезпечено функціонування тематичних книжкових виставок: «НАТО – міжнародні гарантії державного суверенітету України», «Україна – НАТО. За и проти».

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Горького з 2004 року функціонує постійно обновлюваний інформаційний стенд «Україна-НАТО: шлях до євроатлантичної інтеграції», сформовано вітрини, підборки літератури, пов´язані з євроатлантичним курсом України: «Україна-НАТО: політичний, економічний та соціальний вимір», «Українська миротворчість: операції у співпраці з НАТО», «Трикутник НАТО – ЄС - Україна: відносини, що розвиваються». З 2007 року розпочато видання прес-дайджесту «Україна – шлях до НАТО», який щоквартально надсилається до бібліотек області і містить анонси статей з періодичних видань стосовно просунення України до євроатлантичних структур. На замовлення користувачів довідкові служби обласних бібліотек видають бібліографічні довідки.

Постійно відбувається інформаційне наповнення обласних бібліотек друкованими матеріалами щодо процесу євроатлантичної інтеграції.

У бібліотеці Запорізького Національного університету створено інформаційно-аналітичну систему супроводу процесів євроатлантичної інтеграції. Працівники обласних бібліотек щорічно беруть участь у семінарах щодо організації роботи з інформування населення про вступ України до Альянсу.

В шкільних бібліотеках забезпечено постійне оновлення інформаційно-роз'яснювальних куточків з питань євроатлантичної інтеграції.
Івано-Франківська ОДА

В Області забезпечено виготовлення постерів та розміщення їх на біг-бордах в містах і районах області

Сформувані інформаційні стенди в бібліотеках області та здійснено поширення інформаційних матеріалів: брошур, плакатів, листівок.
Київська ОДА

З метою роз’яснення та популяризації серед населення євроінтеграційних процесів України щодо взаємовигідної співпраці з НАТО методичною службою відділу освіти Кагарлицького району підготовлено та розповсюджено тематичний інформаційний бюлетень, стосовно даної теми. У районних бібліотеках, бібліотеках загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів області оформлені книжкові виставки та тематичні полиці “Україна та НАТО”, інформаційні експозиції, присвячені євроатлантичній інтеграції.
Кіровоградська ОДА

Задля підвищення обізнаності громадськості області щодо ролі Північноатлантичного альянсу та його діяльності, критеріїв членства в НАТО в обласних бібліотеках: універсальній науковій імені Д.І.Чижевського, для юнацтва імені О.М.Бойченка та центральних районних бібліотеках функціонують постійно діючі інформаційні стенди "Україна-НАТО" та "Північноатлантичний союз (НАТО)", куточки "Новий етап у відносинах Україна-НАТО", "Спів-праця Україна-НАТО" та "Партнерство заради миру", які постійно оновлюються новими інформаційними матеріа-лами "Україна-НАТО".
МиколаївськаОДА

У бібліотечних та навчальних закладах області систематично розміщувалася довідково-інформаційна продукція з питань євроатлантичної інтеграції, постійно діють інформаційні стенди «Україна - НАТО», «НАТО у ХХІ столітті», «Саміт Україна - НАТО», «НАТО - Так» тощо.

Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького (м. Миколаїв) продовжує співпрацю з Центром інформації та документації НАТО в Україні та Всеукраїнською громадською організацією «Демократична дія» в рамках проекту «Встановлення інформаційних стендів НАТО в регіональних бібліотеках України: створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в Україні».

Для використання в інформаційно-роз’яснювальній роботі в райони області надіслано інформаційні бюлетені Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України для їх розповсюдження у бібліотечних, шкільних, культурних закладах, трудових колективах, адміністративних будівлях
Полтавська ОДА

Підготовлено брошуру до тематичного семінару 29.09.2009 Полтавським університетом споживчої кооперації України.
РівненськаОДА

В бібліотеках вищих навчальних закладів та бібліотеках області постійно діють інформаційні стенди та книжково-ілюстративні виставки на тему "Україна-НАТО", формуються фонди інформаційних видань, а також статті з періодики про Північноатлантичний Альянс, створено виставки "Європейська та євроатлантична інтеграція Украї­ни", "НАТО як організація колективної безпе­ки", "Розвиток і нинішній стан відносин України з НАТО". В обласній бібліотеці для юнацтва упродовж року діє постійна книжкова полиця "Молоді про НАТО", у читальному залі експонується книжково-ілюстра­тивна виставка "Україна – НАТО: особливе партнерство". У IV квар­талі 2009 року для студентської молоді пройшли години повідомлень "Україна – Росія – НАТО: зміна підходів до співпраці". Також проведено засідання молодіжної Школи права "Громадянин XXІ століття" на тему "Євроатлантичні орієнтири Украї­ни".

Інформаційні стенди та виставки постійно оновлюються по мірі надходження нових матеріалів
Харківська ОДА

У Харківській області продовжується формування мережі інформаційних стендів у навчальних закладах різних форм власності та бібліотечних закладах:

- У Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна працює інформаційний стенд “Україна-НАТО”, на якому представлені книги (друковані та на компакт-дисках), буклети, збірки новин, плакати тощо. Матеріали для розміщення на стенді надаються Центром інформації та документації НАТО в Україні;

- У Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна (ХНУ) проводиться робота зі створення спеціалізованої сторінки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на веб-сайті університету;

- Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка організовано виставку літератури “Україна і світ: проблеми євроатлантичної співпраці”; зібрано матеріали для оформлення інформаційного стенду “Євроатлантична інтеграція України”; у студентських групах 3 курсу факультету менеджменту проведено дні інформації “Що ми знаємо про НАТО”. ХНТУСГ створив спеціалізовану сторінку на власному веб-сайті, присвячену питанням євроатлантичної інтеграції;

- Підготовлені інформаційні матеріали, присвячені питанням європейської інтеграції для розміщення на веб-сайті Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, розроблено макет інформаційного стенду “Україна – НАТО”. Розроблена тематика та положення щодо проведення конкурсів студентських наукових робіт з актуальних питань євроатлантичної інтеграції;

- На інформаційних стендах інститутів Харківського національного університету внутрішніх справ оновлено довідкові матеріали про блок “НАТО». Спільно із загальною бібліотекою університету продовжує діяти книжково-ілюстративна виставка для курсантів і студентів “У фокусі – НАТО”. Харківським національним університетом внутрішніх справ опрацьовуються та розміщуються на внутрішньому сайті ХНУВС матеріали щодо науково-практичних конференцій (семінарів, “круглих столів”), які проводились ВНЗ України протягом 2009 року;

На зовнішньому сайті ХНУВС створено спеціалізовану сторінку “Євроатлантична інтеграція”, на якій знайшли відображення питання співробітництва України з ЄС та НАТО. Готуються та надаються засобам масової інформації друковані, відео- та фотоматеріали щодо подій, пов’язаних з євроінтеграційними процесами та заходами, які відбуваються за участю представників країн – членів НАТО та ХНУВС;

- Протягом 2009 року в створено та забезпечено функціонування інформаційних стендів «Україна – НАТО» у приміщеннях бібліотеки, аудиторіях та інформаційних центрах Академії внутрішніх військ МВС України. На сайті Академії створена сторінка «Міжнародна діяльність Академії», де є посилання на питання євроатлантичної інтеграції та завдання ДЦП;

- У бібліотеці Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва функціонує постійно діюча тематична виставка “Україна – НАТО”;

- 3–5 лютого у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено тематичну виставку навчально-наукової літератури “Україна – НАТО”;

- У бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі функціонує стенд “Євроатлантичний курс України”;

- У бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” створено і функціонує інформаційний стенд “Україна – з минулого в майбутнє”. На веб-сайті НТУ “ХПІ” (http://www.kpi.kharkov.ua/) у розділі “Міжнародні зв’язки” створена спеціалізована сторінка “Євроатлантична інтеграція. Болонський процес. Міжнародні проекти та програми. Кооперація з міжнародними освітніми установами. Сьома рамкова програма з досліджень та технологічного розвитку. Конкурси Сьомої рамкової програми ЄС. Науково-технічне співробітництво”. У бібліотеці НТУ “ХПІ” у квітні була проведена виставка “Україна – НАТО”, у травні – “Йдучи в європейський дім”, у червні – “Європейська та євроатлантична інтеграція”;

- В Українській інженерно-педагогічній академії функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”. На веб-сайті Української інженерно-педагогічної академії розміщено інформацію, що стосується питань євроатлантичної інтеграції України;

- У бібліотеці та гуртожитку Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (ХІФУДУФМТ) діють тематичні інформаційні стенди. Створено та постійно оновлюється спеціалізована сторінка на веб-сайті ХІФУДУФМТ (http://khif.edu.ua/evro-atl), присвячена питанням євроатлантичної інтеграції;

- У бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) до Дня створення НАТО (4 квітня) відкрито книжкову виставку, присвячену інтеграції України до євроатлантичної спільноти. У травні ХДТУБА підготовлені матеріали для оновлення спеціалізованої сторінки на веб-сайті університету, присвяченої питанням євроатлантичної інтеграції;

- У Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (ХІБСУБСНБУ) створені та функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”, створено телегазети: “Пріоритети розвитку взаємовідносин України з Європейським Союзом та НАТО”, “Культурні надбання країн – членів ЄС та НАТО”;

- У бібліотеці Харківського національного медичного університету (ХНМУ) у межах загальної виставки “Національне відродження України” організована постійно діюча виставка “Україна – НАТО” (зал гуманітарної підготовки);

- У Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці оформлено інформаційний стенд “Україна-НАТО”, щотижнево бібліотека отримує інформаційний бюлетень зазначеної тематики;

- Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка постійно інформує читачів на шпальтах віртуальної виставки “НАТО і проблеми національної безпеки України”;

- У бібліотеці Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба створено та функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”. 4 вересня п.р. на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відкрився інформаційний центр з питань євроатлантичної інтеграції і миротворчої діяльності України. За повідомленням прес-служби Міноборони України аудиторія центру устаткована стендами з різноманітними матеріалами про діяльність Організації Північноатлантичногодоговору, ООН та інших світових організацій, мультимедійним проектором, а також кількома комп’ютерами. Відвідати центр та дізнатися більше про останні новини миротворчої діяльності в світі зможуть не тільки військовослужбовці університету, й всі бажаючі міста;

- У Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці оформлено інформаційний стенд “Україна-НАТО”, щотижнево бібліотека отримує інформаційний бюлетень зазначеної тематики.

Херсонська ОДА

З метою інформування громадськості про інтеграцію України до ЄС та співробітництво з НАТО на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. Островського (далі – ОУНБ ім. М. Островського), Хмельницької центральної міської бібліотеки, Волочиської, Дунаєвецької, Старокостянтинівської, Шепетівської та Ярмолинецької центральних районних бібліотек функціонують центри європейської інформації, на базі центральних районних та бібліотек-філіалів діють куточки європейської інформації.
Хмельницька ОДА

В області створено і функціонують 2 інформаційно-роз’яснювальні стенди з питань євроатлантичної інтеграції України “Україна-НАТО” на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Островського.

На базі центральних районних та міських бібліотек області з цією ж метою організовані тематичні полички, книжкові виставки “Україна-НАТО”.
Черкаська ОДА

З метою поширення інформації про євроатлантичну інтеграцію у методичних кабінетах навчальних закладів районів області розміщено довідково-інформаційну продукцію (плакати, календарі тощо).

У бібліотеках Звенигородського району організовано тематичні книжкові виставки, бібліографічні огляди літератури на тему: «НАТО. Історія та сьогодення».

У бібліотеках Уманського району влаштовано тематичні книжкові виставки, бібліографічні огляди літератури, тематичні інформаційні огляди на тему: «Сучасний стан співробітництва України з НАТО».

В бібліотечних установах міста Ватутіно підготовлено перегляд літератури «Партнерство заради миру» та «Розширення НАТО», проведено зустріч за круглим столом «Україна – ЄС-НАТО», година НАТОзнавства «НАТО – загроза чи безпека?».

У центральній районній бібліотеці міста Шпола створено інформаційний куточок з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та відкриті аналогічні інформаційні куточки у більшості сільських бібліотеках району. Розміщена інформація регулярно оновлюються.
Чернівецька ОДА

У Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка постійно діє інформаційний стенд «Україна-НАТО: партнерство заради миру». У Центрі Європейської інформації «Буковина – Європа» наявна постійно діюча виставка «Україна – НАТО: нові можливості». Крім того, на сайті бібліотеки функціонує та постійно оновлюється рубрика «Центр Європейської інформації «Буковина – Європа», в якій розміщуються нормативні документи, бібліографія з питань євроінтеграції України, інформація про найважливіші події з життя Центру у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції. Центр створено громадською організацією «Український Народний дім у Чернівцях» у партнерстві з Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені М. Івасюка за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

На базі Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій підготовлено виставку «НАТО як міжнародна організація безпеки та оборони». Також Центром підготовлено навчально-методичний посібник «Україна – НАТО: від знайомства до повноправного членства». Також розроблено, видано та розповсюджено у м. Чернівці та районах області буклет «Чому саме НАТО?». До буклета включено триєдину агітаційну цитату Президента України, Міністра закордонних справ України та голови обласної державної адміністрації. Цей буклет містить інформацію про організацію Північноатлантичного Альянсу та переваги членства в ній.
Під час виїзних семінарів стосовно діяльності НАТО та співробітництва України з Альянсом розповсюджено навчально-методичний посібник «Україна – НАТО: від знайомства до повноправного членства».


<< предыдущая страница   следующая страница >>