asyan.org
добавить свой файл
  1 2

Л і т е р а т у р а

Основні видання творів В. С. Стуса

Зібрання творів : у 12 т. – К. : Факт, 2008 – 4 т. – 752 с.

^ Зібрання творів : у 12 т. – К. : Факт, 2008 – 4 т. – 479 с.

Зібрання творів : у 12 т. — К. : Факт, 2007— . — (Бібліотека журналу "Київська Русь"). — 5 т.

Твори : у 4 т., 6 кн. / голова редкол. М. Коцюбинська. — Львів : Просвіта, 1994—1999. — 6 т.

Вибрані твори / [ред.-уклад. С. М. Заготова]. — Донецьк '. ВКФ "БАО", 2008. —351с. :іл., портр.

Вибрані твори / упоряд, Дмитро Стус. — К. : Смолоскип, 2012. — 869 с. : фотогр. — (Серія "Шістдесятники").

Веселий цвинтар : поезії. — Варшава : Вид. агентство "Об-ня українців у Польщі", 1990. — 109 с : іл.

Вечір ; Зламана віть : вибране / упоряд.: О. Дворко, Д. Стус. — К. : Дух і літера : Задруга, 1999. — 382 с. — (Бібліотека XXI століття).

Вибране : поезії / [упоряд. А. І. Лазоренко]. — Донецьк : Донбас, 1998. — 203, [4] с : іл., портр.

Вікна в позапростір : вірші, статті, листи, щоденник, записи : для ст. шк. вДку / [упоряд. Ю. Покальчук, Д. Стус]. — К.: Веселка, 1992. — 254, [8] с : іл.,-портр.

Вот так и ты сгорай = Отак і ти згоряй : стихи / [ред.-сост. В. Грабовский]. — К.: Просвіта, 2005. — 288 с : ил.

Дорога боли : стихи / [сост. и послесл. М. Коцюбинской]. — К. : Рад. пись­менник, 1990.—211, [11] с, [16] л. ил.

Зимові дерева : перша зб. поезій. — [Брюссель] : Л-ра і мистецтво, 1970. — 206 с.: [1] арк. портр.

Золотокоса красуня: вірші / упоряд. Д. Стус. — К.: Слово і час, 1992. — 47 с. Золотокоса красуня = Златокудрая красавица : [вірші / пер. з укр. мови Марлена Рахліна]. — X. : ОКО, 1995. — 125, [1] с.: ил.

"И край меня услышит" : (из сб. "Палимпсесты") / пер. с укр. В. Табарев. — Запорожье : [б. и.], 1999. — 55 с.

/ край мене почує : поезії / [упоряд. А. I. Лазоренко]. — Донецьк : Донбас, 1992. — 294, [1] с, [8] арк. іл.: портр.

Листи до сина / [упоряд.: О. Дворко і Д. Стус]. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. — 184, [7] с : іл. — (Книжка-лауреат конкурсу "Книжка року 2001").

Листи до сина [Звукозапис] : літ.-муз. композиція / реж., викон. О. Биструш-кін. — К.: ДІВЩІ КЛУБ Україна, 2009. — 1 електрон, опт. диск (СБ-КОМ).

Листи у вічність... : [поезії]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2012. — 271 с, [8] арк. іл.: портр.

Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус — поет і людина: спогади, ст., листи, поезії / [упоряд. О. Ю. Орач]. — К. : Укр. письменник, 1993. — 399, [1] с, [8] арк. іл. : портр.

Не погасить свечи зажженной : [стихи] / пер. с укр. Е. Санниковой. — М. : Возвращение, 1994. — 33, [1] с, [1] л. ил. : портр. — (Поэты — узники ГУЛАГа : малая серия ; 23).

Нецензурний Стус : [кн. у 2 ч. / упоряд. Б. Підгірний]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. — 2 ч.

Палімпсест : вибране / [упоряд. Д. Стус]. — К. : Факт, 2003. — 430, [1] с : портр.

Палімпсест : вибране / [упоряд. Д. Стус]. — 2-ге вид. — К. : Факт, 2006. — 430, [1] с : портр.

Палімпсести = Палимпсесты : кн. с парад, текстом / пер. с укр. М. Рахлиной. — X.: Фоліо, 2010. — 284 с.

Під тягарем хреста : поезії / [упоряд. О. Орач]. — Львів : Каменяр, 1991. — 158, [1] с : портр.

Поезії. —К.: Рад. письменник, 1990. —211, [11] с, [16] арк. іл.

Предчувствие : сб. избр. произведений / Василь Стус, Юрий Литвин. — Львов : Феникс, 1991. — 159 с.: ил. — (Книгозбірня "Просвіти").

Свіча в свічаді: поезії /упоряд.: М. Царинник, В. Бургардт. — [Б. м.] : Сучас­ність, 1977. — 126 с : портр. — (Бібліотека "прологу" і "Сучасності" ; ч. 118).

Таборовий зошит : вибр. твори : [вірші, ст., листи / упоряд. Д. Стус]. — К. : Факт, 2008. — 448, [2] с.

Феномен доби : (Сходження на Голгофу слави). — К. : Т-во "Знання" Украї­ни, 93. — 92, [3] с — (Серія 6, Письменники України та діаспори / Т-во "Знання" України ; вип. 1—2) (Бібліотека журналу "Пам'ятки України". Серія 1, Українське Відродження: історія і сучасність ; кн. 14).

Час творчості = Dichtenszeit: [поезії]. — К. : Дніпро, 2005. — 701, [1] с : портр. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
Про В. С. Стуса
Бедрик Ю. І. Василь Стус: проблема сприймання / Ю. І. Бедрик. — К : [Фотовідеосервіс], 1993. — 78 с : іл. — (Бібліотека українця).

Біловус Л. І. Теорія інтертекстуальності як модус новаторства у творчих феноменах Василя Стуса та Івана Світличного / Біловус Л. І. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2004. — 125 с.

Бондаренко А. І. Час вибору : вивч. творчості Василя Стуса в школі: посіб. [для студентів філол. ф-тів] / А. І. Бондаренко, Ю. І. Бондаренко. — К. : Академія, 2003. — 229, [2] с : іл., табл. — (Відкритий урок).

Василь Стус : хрестомат. зб. : прогр. тексти, іл., пояснення, завдання, тести / авт.-упоряд. Д. Стус. — [К]: АртЕк, 2001. — 62, [1] с — (УСЕ для школи).— Бібліогр.: с 62.

Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / упоряд. і ред.: О. Зінкевич, М. Француженко. — Балтимор ; Торонто : Укр. вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1987. — 463 с. -— (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 53) (Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури ; ч. 1). Віват Г. І. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса / Г. І. Віват. — Одеса : Студія "Негоціант", 2003. — 175 с.

Де сила й тиск — там опір повсякчас... Стусове коло : спогади А. Гарматю-ка та його друзів / [упоряд. Н. М. Гарматюк]. — Вінниця : О. Власюк, 2007.— 66 с : портр.

Кравченко Л. Василь Стус — інтерпретатор поезії Р. М. Рільке : монографія /Леся Кравченко. — Дрогобич : Коло, 2008. — 338 с. : портр.

Овсієнко В. В. Василь Стус у віддзеркаленнях : спогади Василя Овсієнка про Василя Стуса. — Полтава : РІК, 2007. —-191с: іл., фото.

Пічкур Д. С. Біля Стусової криниці : статті та спогади / Д. С Пічкур. — Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. — 68 с : іл.

Російська О. А. Символіка поезії В. Стуса : монографія / Олена Російська. — Донецьк : Ноулідж, 2010. — 202 с.

Словник поетичної мови Василя Стуса : (рідковжив. слова та індивідуал.-автор. новотвори) / уклад. Л. В. Оліфіренко. — К. : Абрис, 2003. — 89 с.

Стус Д. В. Василь Стус: життя як творчість / Д. В. Стус. — 2-ге вид., ви-правл. — К. : Факт, 2005. — 364, [2] с, [24] арк. іл. : портр.

Стус Д. В. Життя і творчість Василя Стуса / Д. В. Стус. — К. : Фо­товідеосервіс, 1992. — 87 с — (Бібліотека українця ; 7).

Стус Д. В. "Палімпсести" Василя Стуса: творча історія та проблема тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Стус Дмитро Васильорич ; НАН Украї­ни, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1995. — 24 с.

Стус як текст : [збірка] / під ред. М. Павлишина. — Меlbourne : Моnash university, Slayic section, 1992. — 91, [1] с.

Чобіт Д. В. Як Віктор Медведчук "захищав" Василя Стуса / Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 2003. — 63 с — (Нарцисіана в залі суду ; вип. 10).

Білоус Г. Рокований вересень : роздуми про життя і творчість В. Стуса / Г. Білоус // Київ. — 2003. —№ 10. — С 153—173.

Вербиченко В. Аура втраченого кохання : спогад про В. Стуса / В. Вербиченко // Вітчизна. — 2002. — № 9/10. — С 93—108.

Горинь Б. Не тільки про себе : докум. роман. Кн. 2. Василь Стус / Богдан Горинь // Дзвін. — 2009. — № 2. —- С 32—93 ; № 3/4. — С. 28—86.

Дзюба І. Свіча у кам'яній пітьмі / Іван Дзюба // Освіта і управління. — 2007. — Т. 10, чис. 3/4. — С. 97—115.

Єгорченко М. Час творчості Василя Стуса / М. Єгорченко // Сучасність. —-2004. — №2. — С 131—145.

Іщенко Є. Віталізація смерті в поезії Василя Стуса / Євген Іщенко // Слово і час. — 2006. — № 11. — С 69—76.

Іщук М. Василь Стус і українська народна творчість / М. Іщук // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 1. — С. 85—89.

Квятковський Д. О. Екзистенціальні мотиви філософії В. Стуса / Д. О. Квят-ковський // Мультиверсум. — 2009. — Вип. 80. — С. 99—108.

Кодак М. Поет — орудна іпостась життя : читаючи "Час творчості" В. Сту­са / М. Кодак // Київ. — 2006. — № 5. — С 175—185.

Колган О. В. Тема бога в поезії В. Стуса / О. В. Колган // Актуальні проб­леми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. — 2012. — Вип. 25. —С 90—98.

Колодкевич Г. Ідея софійності та містичне переживання божественного на­чала в поезії В. Стуса / Галина Колодкевич // Питання літературознавства. — 2011. — Вип. 82. — С 235—240.

Корогодський Р. Тренос : [спогади про В. Стуса] / Р. Корогодсысий // Су­часність. — 2002. — № 7/8. — С 106—118.

Маленький І. Космологія людської особистості і духу у взаємовіддзер-калених всесвітах Василя Стуса /1. Маленький // Сучасність. — 2004. — № 1. — С. 120—137.

Маринчак В. Авторський інтернаціональний синтез у поезії Василя Стуса на тлі християнської аксіології / Віктор Маринчак // Слово і час. — 2012. — № 5. — С. 37-49.

Мишанич С. Джерела Стусового "самособоюнаповнення" / Степан Миша-нич // Народознавчі зошити. — 2009. — № 1/2. — С 210—224.

Пеунов В. Стежка до його серця : роздуми про життя живих і смерть загиб­лих / Вадим Пеунов // Вітчизна. — 2009. — № 1/2. — С. 106—137.

Плахотнік Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса / Н. Плахотнік // Слово і час. — 2004. — № 4. — С 62—66.

Пуніна О. За читанням "Ясунарі Кавабати" Василя Стуса: досвід осяяння / Ольга Пуніна // Слово і час. — 2012. — № 5. — С. 50—57.

Савчук Г. О. "Вихід у чорне" : чорний колір у зб. "Палімпсести" В. Стуса / Г. О. Савчук // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвіс­тика і літературознавство. — 2006. — Вип. 11, ч. 2. — С 317—324.

Стус Д. В. Життя після смерті. Перепоховання Василя Стуса і бороть­ба за спадщину. Рік 1989-й / Д. Стус // Сучасність. — 2002. — № 7/8. — С 78—105.

Стус Д. В. Свій, поміж своїх, чужий поміж чужих / Д. Стус // Сучасність. — 2004. — № 7/8. — С 117—128.

Ходаківська Я. В. Поетика герметизму в київському списку "Палімпсестів" Василя Стуса / Я. В. Ходаківська // Актуальні проблеми слов'янської філо­логії. Серія: Лінгвістика і літературознавство. — 2006. — Вип. 11, ч. 2. — С 309—317.

Яструбецька Г. Концепція збірки "Палімпсести" В. Стуса / Галина Яст-рубецька // Слово і час. — 2010. — № 9. — С 30—38 ; № 10. — С. 37—43."Як добре те, що смерті не боюсь я..."

Як  добре  те,  що  смерті  не  боюсь  я  
і  не  питаю,  чи  тяжкий  мій  хрест.  
Що  вам,  богове,  низько  не  клонюся  
в  передчутті  недовідомих  верств.  
Що  жив-любив  і  не  набрався  скверни,  
ненависті,  прокльону,  каяття.  
Народе  мій,  до  тебе  я  ще  верну,  
і  в  смерті  обернуся  до  життя  
своїм  стражденним  і  незлим  обличчям,  
як  син,  тобі  доземно  поклонюсь  
і  чесно  гляну  в  чесні  твої  вічі,  
і  чесними  сльозами  обіллюсь.  
Так  хочеться  пожити  хоч  годинку,  
коли  моя  розів'ється  біда.  
Хай  прийдуть  в  гості  Леся  Українка,  
Франко,  Шевченко  і  Сковорода.  
Та  вже!  Мовчи!  Заблуканий  у  пущі,  
уже  не  ремствуй,  позирай  у  глиб,  
у  суще,  що  розпукнеться  в  грядуще  
і  ружею  заквітне  коло  шиб.


Список використаної літератури:

1.Василь Стус: життя та творчий шлях: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://topref.ru/referat/82208.html. - Заголовок з екрану.

2.«Смертєіснування - життєєсмерть» (до дня народження Василя Стуса): [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://library.khai.edu/pages/stus/stus .- Заголовок з екрану.

3. Символічність назви збірки Василя Стуса «Палімпсести»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrlit.vn.ua/making2/86mpy.html.- Заголовок з екрану.

4. Белімова, Т. Василь Стус «Дорога болю»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://probapera.org/publication/13/8216/biohrafiya-vasylya-stusa.html:.- Заголовок з екрану.Укладач: Яроцька Я. В. – методист по роботі з дітьми


<< предыдущая страница