asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5
^

коротко описати зварюваність матеріалу;

 • вибрати циклограму зварювання і обґрунтувати вибір;

 • розрахувати режим зварювання;

 • розробити та описати технологічний процес підготовки деталей до зварювання і процес зварювання;

 • ^

  вибрати обладнання для зварювання і дати характеристику його електричній та механічній частині.


  Кожен з двох розділів повинен бути розділений на пункти і закінчуватись короткими висновками. У розрахунково-графічній роботі повинні міститись розрахункові схеми, рисунки, формули та необхідні розрахунки. В кінці РГР приводиться перелік технічної літератури, яка використовувалась при виконанні роботи.

  2 Варіанти теоретичних завдань до розрахунково-графічної роботи

  1. Загальна характеристика зварювання тиском. Класифікація способів контактного зварювання.

  2. Умови отримання зварного з’єднання при різних способах контактного зварювання.

  3. Нагрів металу зварювальним струмом.

  4. Контактні опори при контактному зварюванні.

  5. Електричне та теплове поле при контактному зварюванні та їх взаємозв’язок.

  6. Шунтування струму при різних способах контактного зварювання.

  7. Тепловий баланс контактного зварювання.

  8. Процеси плавлення і кристалізації металу при різних способах контактного зварювання.

  9. Роль пластичної деформації в утворенні зварного зєднання.

  10. Технологічні особливості точкового зварювання.

  11. Точкове зварювання пакету різнорідних металів та деталей різної товщини.

  12. Технологічні особливості рельєфного зварювання.

  13. Типи з’єднань при шовному зварюванні. Існуючі циклограми шовного зварювання.

  14. Особливості неперервного, переривчастого та шагового шовного зварюванню.

  15. Зварюваність сталей. Параметри режиму при точковому та шовному зварюванні.

  16. Зварюваність кольорових металів. Параметри режиму при точковому та шовному зварюванні.

  17. Підготовку деталей при контактному зварюванні.

  18. Різновиди стикового зварювання. Циклограми зварювання.

  19. Особливості стикового зварювання проволоки, стержнів, труб та рейок.

  20. Грат при стиковому зварюванні та способи запобігання його утворення і видалення.

  21. Зварюваність сталей. Параметри режиму при стиковому зварюванні.

  22. Зварюваність кольорових металів. Параметри режиму при стиковому зварюванні.

  23. Електрична частина контактних машин та вимоги, що пред’являються до них.

  24. Механічна частина контактних машин та вимоги, що пред’являються до них.

  25. Класифікацію машин для контактного зварювання.

  26. Конденсаторне зварювання.

  27. Зварювальні трансформатори контактних машин. Розрахунок основних параметрів трансформатора.

  28. Апаратура управління машинами для контактного зварювання.

  29. Електроди, ролики та електродні губки.

  30. Механізації та автоматизації контактного зварювання.

  3 Варіанти практичних завдань до розрахунково-графічної роботи

  Таблиця 1 – Вихідні дані


  Варіант*

  D,

  мм

  L,

  мм

  1,

  мм

  2,

  мм

  Матеріал

  Спосіб зварювання

  1

  30

  1000  09Г2С

  СЗ

  2  0,1

  1

  ВСт3пс

  ТЗ

  3  4

  2

  30ХГС

  ШЗ

  4

  15

  500  AMц1

  СЗ

  5  5

  5

  W

  ТЗ

  6  1

  0.5

  25Г

  ШЗ

  7

  20

  300  M1

  СЗ

  8  2

  2

  Аg

  ТЗ

  9  1

  1

  Ta

  ШЗ

  10

  5

  150  15ХМ

  СЗ

  11  1

  1

  AД1

  ТЗ

  12  3

  2

  Х18Н9Т

  ШЗ

  13

  40

  250  17Г1С

  СЗ

  14  0,5

  0,5

  Nb

  ТЗ

  15  2

  2

  ВСт3пс

  ШЗ

  16

  2

  1500  25Г

  СЗ

  17  2

  3

  20Х

  ТЗ

  18  2

  2

  M1

  ШЗ

  19

  10

  340  10Г2БД

  СЗ

  20  1

  1

  Mo

  ТЗ

  21  0,5

  0,5

  AД1

  ШЗ

  22

  25

  550  14ХГС

  СЗ

  23  15

  20

  ВСт3пс

  ТЗ

  24  1

  2

  Nb

  ШЗ

  25

  50

  600  09Г2С

  СЗ

  26  3

  4

  M1

  ТЗ

  27  4

  4

  25Г

  ШЗ

  28

  32

  950  AД1

  СЗ

  29  1

  1

  Ta

  ТЗ

  30  2

  3

  ВСт3пс

  ШЗ
  * – для всіх варіантів тип виробництва – серійне.

  Умовні позначення:

  СЗ – контактне стикове зварювання;

  ТЗ – контактне точкове зварювання;

  ШЗ – контактне шовне зварювання.
  а)  б)  в)
  а – стикове зварювання; б – точкове зварювання; в – шовне зварювання
  Рисунок 1 – Схеми контактного зварювання

  4 Короткі теоретичні відомості до виконання • << предыдущая страница   следующая страница >>