asyan.org
добавить свой файл
  1 2

  • змісту заняття, який має узгоджуватися із специфікою пізнавальної діяльності, станом емоційно-вольової сфери, обсягом знань, умінь і навичок, що відповідають особливим потребам дитини;

  • інтересу дітей до заняття;

  • урахуванні індивідуальних рис кожної дитини;

  • активізації розумових сил та вольових зусиль дитини у процесі роботи над виробом;

  • ситуації успіху;

  • можливості дитини реалізувати власні задуми.

Продовжую розпочату роботу в минулому році над формуванням естетичного смаку при складанні композицій з природного матеріалу. Разом з своїми вихованцями ми вирішили створити своєрідну школу оранжувальника. І протягом року прикрасити виробами свої жилі кімнати гуртожитку, свій клас, а також допомогти першокласникам. Особливу увагу учнів звертаю на те, щоб діти виконували свою роботу чисто, акуратно і красиво. Кожний витвір їх рук повинен милувати око не тільки їм, а й оточуючим. І взагалі, ми \в класі працюємо під девізом, все що виготовлено власними руками повинно бути просте, зручне і красиве...

Процес виконання дітьми кожного виробу можна зробити і предметним заняттям естетичного виховання. В цих заняттях розвиваються не тільки розуміння краси, але й здібності, і старання.

Для початку подаю дітям ідею, пропозицію, пропоную їм для спостереження саморобні композиції, та різноманітні матеріали. Під час виконання роботи поважаю кожну дитину, її зусилля, роботу. Особливу увагу надаю тим вихованцям, які потребують заохочення. Щоб дати дітям можливість вибору пропоную достатню кількість матеріалів для їхньої творчої діяльності, допомагаю добрати деталі виробу за величиною, кольором, формою, показую способи творення нескладних композицій. Разом з дітьми аналізую їхні вироби. Поступово діти опановують засоби творчого рішення і, що дуже важливо, отримують можливість для прояву активності і самостійності у своїй роботі. Таким чином, працюючи з дітьми з особливими потребами, творчо застосовую такі засоби: унаочнення, словесний опис, навідні запитання, показ, заохочення, експериментування з різними матеріалами; працюючи індивідуально, розвиваю у дітей творчу уяву, вміння втілювати власні задуми у своїх роботах.

Розвиток творчої уяви, дітей з особливими потребами сприяє активізації їхньої пізнавальної діяльності, розвиткові емоційності почуттів, збагачує уяву.

Виховуючи дітей, вчу їх бачити і розуміти, як тісно пов’язані краса і моральні критерії. Але робимо це не прямолінійно, без моралізації, яка не приносить користі.

В повсякденному житті, в післяобідній час є багато можливості для етичного і естетичного виховання. Краса людських відносин, людської душі, людської праці – все це, в певній формі, проявляється в дитячому колективі.

Навчити дітей бачити прекрасне в природі педагогам допомагає не тільки природа, література, але і малювання. Основне завдання по формуванню в учнів уміння малювати належить вчителю малювання.

Навчання малюванню в допоміжній школі передусім спрямовано на те, щоб сприяти корекції суттєвих недоліків пізнавальної діяльності, а також розвивати і удосконалювати інтелектуальні операції, формувати у вихованців цілеспрямовану діяльності, позитивні особистісні позитивні якості та інше.

Але і важливу роль у цьому може відіграти вихователь. Діти можуть малювати в процесі самопідготовки, при оформленні результатів екскурсій і прогулянок; при виконані різни х декоративно-оформлювальських робіт; при малюванні на теми прочитаних творів; при проведенні конкурсу на кращий малюнок; при підготовці до свята і т.д. Цими видами діяльності керує вихователь. Тому йому необхідно ознайомитися з спеціальною літературою.

Коли діти малюють, я наголошую їм, що творіння природи – квіти, трави, дерева – неповторні. Кращими їх зробити не зможе ніхто. І з книжок не перемальовуйте, дарма, що там привабливі малюнки. Вони неповторні, бо створені іншими художниками. Малюйте щось цікаве саме для вас. Зображайте олівцем на папері те, що придумаєте самі. Вигадуйте щось казкове, фантастичне.

Ніколи не шкодую слів похвали, коли помічаю маленькі здобутки своїх вихованців. Роботи обговорюємо серйозно всієї класною сім’єю, при цьому ставлю запитання: „Чия робота сподобалася найбільше? Чому? Чим саме?”

Навіть і в невдалих роботах вихованців стараємося знайти родзинку, щось таке, що відрізняє цю роботу від інших, на чому наголошую і хвалю.

Використання таких прийомів у роботі вихователем сприяє розвитку естетичного сприймання і художньої творчості дітей з особливими потребами. Естетичні смаки, повагу до народної творчості, почуття гордості за свій народ виховує у дітей розповіді про народні ремесла. Така робота сприяє не тільки розвитку мовлення вихованців, виховує інтерес до творів образотворчого мистецтва, але і збагачує уявлення про навколишній світ, розширює коло їх інтересів.

В естетичному вихованні учнів допоміжної школи важливу роль відіграє музика і співи. Вони розкривають різні сторони дійсності, збагачуючи дітей новими почуттями, думками, знаннями. Викликаючи певне ставлення до зображуваного в пісні, до самих творів, музика сприяє вихованню моральних ідеалів, естетичних почуттів, художнього смаку, розширеного кругозору тощо. Музика позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності дитини, активізує мислення, робить увагу більш цілеспрямованою і спокійною.

У процесі музичного виховання виробляються у дітей навички культурного співу, вони привчаються слухати музику, вникати в її зміст, внаслідок чого збагачується запас їх музичних уявлень. На цій основі формується любов до музики, почуття естетичного задоволення від слухання її, виробляються елементи музичного смаку.

Музичний матеріал, що використовується в позакласній роботі повинен мати естетичну спрямованість, подобатися дітям, викликати зацікавлення і захоплення.

Важливим виховним засобом є рухи під музику, танці.

Рухаючись під музику, діти краще вловлюють її ритм, темп, настрій. Музика сприяє покращенню координації рухів. Правильній поставі, формує навики орієнтації в просторі.

Виховання любові і смаку до музики – складне завдання. Але особливим методом музичного виховання є – систематичні бесіди з слуханням грамзаписів музичних творів, а також музичних концертів по телебаченню та по радіо.

Необхідно слухати і вивчати з вихованцями пісні як національних так і зарубіжних композиторів, українські народні пісні і пісні, які звучать як по радіо, так і по телебаченню.

Всю роботу по естетичному вихованню, яку проводите за допомогою музики, літератури, образотворчого мистецтва, природи слід вести в тісному зв’язку з вчителями виховних груп.

Тому естетичне виховання вимагає від вихователя чіткого знання його завдань, глибокої підготовки, знання матеріалу і постійного підвищення кваліфікації.

Адже Г.Сковорода обстоював думку про те, що за своєю природою людина не зіпсована, добра, що „справді людське серце і розум аж ніяк не можуть бажати зла людям”. На думку вченого, причинами, що породжують моральні вади, інші відхилення в поведінці, є суспільні умови, неправильно поставлене виховання, темрява, неосвіченість народу. Особливо важливим у формуванні особистості є правильне виховання, воно може дати. Як відзначав Г.Сковорода, „те, чого не дадуть ні чин, ні багатство, ні походження, ні милість вельмож.” І свою роботу вихователь повинен проводити не заради галочки в журналі, а для виховання дійсно гідного покоління нашої держави. Ми повинні бути тонкими і хорошими психологами, щоб наші вихованці ніколи не відчувати себе приниженими. Бо тоді дитина може назавжди втратити довір’я, замкнутися в собі, у неї може навіть виникнути стійка негативна реакція на виконання того чи іншого загальноприйнятого правила. І дуже важливо, щоб педагог завжди був для дітей прикладом. Як сказав А.П.Чехов: „В людині повинно бути все прекрасне: і лице, і одяг, і душа, і думки”.

Краса, творчість та духовність стають дедалі необхіднішими для розбудови держави на засадах спеціальної взаємодії, допомагають усунути поділ на особливі і неособливі потреби. Рівність через творчість – це перший крок до виявлення й утвердження рівності статусів.


<< предыдущая страница