asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
^

2. Сучасна мультимедійна техніка та її використання в навчально-виховному процесі


Майбутнє за системою навчання, яке вкладається в схему учень – технологія – вчитель, за якої викладач перетворюється на педагога – методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання. Тобто, якщо в учбовому процесі, що виконується за схемою «учень – вчитель – підручник» з’явиться новий елемент – комп’ютер, то зміст праці вчителя суттєво зміниться: основним стане не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності учнів. При цьому комп’ютер буде виступати не тільки потужним засобом, а й як б третім партнером у педагогічній взаємодії.

Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручники, комп’ютерні задачники, навчальні посібники, гіпертекстові інформаційно-довідкові системи – архіви, каталоги, довідники, енциклопедії, тестуючи та моделюючі програми-тренажери тощо) розробляються на основі мультимедійних технологій, які виникли на стику багатьох галузей знання.

^ Мультимедійні засоби можуть використовуватися практично на всіх етапах уроку:

а) під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;

б) у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал;

в) під час закріплення та узагальнення знань;

г) для контролю знань.

Головним є те, що залучення ІКТ в навчальний процес на любому його етапі сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливості для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію до отриманні якісної освіти.

Залучення ІКТ приводить до різкого зростання насиченості уроку, його забезпеченості наочністю тощо. ІКТ відкривають нові можливості для створення віртуального простору, в якому стає можливим демонстрування процесів, які в реальності недоступні в умовах класної кімнати.

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійний засобів найбільш ефективними вважаються:

 • Моделювання реальних об’єктів.

 • Відео демонстрації.

 • Навчальні фільми.

 • Комп’ютерні тренажери.

 • Мультимедійні презентації.


3. Мультимедійні презентації.

По визначенню мультимедійна презентація - це представлення чого-небудь нового з використанням мультимедійних технологій. Існують різні підходи для створення, подання та розповсюдження мультимедійних презентацій. Вона представляє зручну конструкцію для в використанні на уроках різного типу. В неї легко орієнтуватися. За допомогою гіперпосилань, можна створити єдиний інформаційний ресурс, що дозволяє користувачу легко вибрати необхідну тему та перейти на необхідний урок.
3.1. Елементи мультимедійної презентації

  Мультимедійна презентація відрізняється від стандартної тим, що вона, як правило, містить комбінації наступних основних елементів:

 • Відео.

 • Аудіо.

 • 3D моделі.

 • Малюнки, фотографії.

 • Текст.

 • Анімація.

 • Навігація.

Дані елементи можуть бути представлені в абсолютно різних комбінаціях. Які то з представлених елементів можуть бути відсутніми і це цілком нормально.

3.2 Інтерактивна мультимедійна презентація

  Також мультимедійна презентація може бути інтерактивною, в даному випадку, учень який переглядає презентацію, може якимось чином впливати на то, який матеріал відображається в той чи інший момент матеріал. Наприклад, при перегляді презентації присутній меню, за яким можна кликати, для переходу до різних розділів презентації або існує опція зміни мови презентації.

3.3. Формати мультимедійних презентацій

Існує декілька форматів мультимедійних презентації . наприклад:

^ AdobeFlash презентація - як правило це swf файл, в якому можуть бути присутніми всі основні елементи мультимедійної презентації . Дану презентацію можна помістити прямо на веб сторінку сайту. Таку презентацію можна створити за допомогою AdobeFlash CS5 , AdobeFlashBuilder .

^ PowerPoint презентація - всім нам відомий формат ppt від компанії Microsoft , що складається зі слайдів . Також , на сьогоднішній день можна легко включити в PowerPoint презентацію мультимедійні елементи .

Відеофайл- звичайний відеофайл також може служити мультимедійною презентацією , якщо він містить послідовність інформації , наприклад , науково - популярний фільм про певної фізичної явищі.
3.4. Показ або подання презентації

 • Показ або подання презентації також можуть здійснюватися різними способами.

 • В аудиторії або приміщенні на екрані.

 • Через мережу Інтернет , в реальному режимі часу . Вебінари . Наприклад , під час вебвідеоконференції.

 • На веб сайті. Вчитель може викласти свою презентацію на своєму або на шкільному вебсайті а учні ознайомляться з ним наприклад як домашнім завданням.

 • Збережена презентація . Учень викачує і переглядає мультимедійну презентацію на своєму комп'ютері.

 • Електронний носій з презентацією . Наприклад , flash карта або диск .

3.5. Ефективність мультимедійних презентацій у процесі навчання.

Аналіз науково – методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу навчання, а саме :

- використовувати передові інформаційні технології;

- змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

- полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

- розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

- реалізувати ігрові методи на уроках;

- здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

- дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

- проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

- організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

- організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.
<< предыдущая страница   следующая страница >>