asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8 9
^

Агрегований баланс для аналізу ліквідності

ПАТ "Дніпро-Фрайберг", тис. грн.


Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

А1

0,5

-

П1

134,2

331,5

А2

9,1

161,6

П2

-

-

А3

705,6

838,0

П3

-

-

А4

3562,2

3388,7

П4

4143,2

4056,8

Баланс

4277,4

4388,3

Баланс

4277,4

4388,3

Аналіз отриманих даних свідчить про недостатню ліквідність балансу. Наприклад, наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань.

Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко не достатньо для визначення ступеню його ліквідності, тому розрахуємо коефіцієнти ліквідності.

Таблиця 2.5
^

Аналіз показників ліквідності ПАТ "Дніпро-Фрайберг"


Показники

На початок року

^ На кінець року

Грошові кошти, тис. грн.

0,5

-

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

9,1

161,6

Запаси і затрати, тис. грн.

705,6

838,0

Поточні зобов'язання, тис. грн.

134,2

331,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,004

-

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,07

0,49

Коефіцієнт загальної ліквідності

5,33

3,02

Згідно таблиці 2.3 можна зробити висновки про не досить високий рівень ліквідності підприємства за період, що аналізується. Це, звичайно, свідчить про нестабільне фінансове становище підприємства на протязі даного періоду.

Згідно отриманим даним, коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дуже низький. Його значення свідчить про те, що тільки 0,4% короткострокової заборгованості підприємство може погасити негайно. На кінець року значення даного коефіцієнту дорівнює нулю, оскільки в підприємства були відсутні грошові кошти.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності теж має низьке значення, яке в декілька разів нижче оптимального. На кінець періоду цей показник трохи збільшився і становив 0,49. Це зумовлено збільшенням дебіторської заборгованості.

Високими лишаються тільки показники загальної ліквідності. Але вони також мають тенденцію до зменшення.

Далі слід проаналізувати показники платоспроможності підприємства.

Таблиця 2.6<< предыдущая страница   следующая страница >>