asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6

Регіон: Вінницький
Винахід відноситься до імпульсної техніки і може бути використаний в аналогово-цифрових перетворювачах і цифрових вимірювальних приладах.

Вирішує задачу створення буферного каскаду, в якому введені нові елементи та зв'язки між ними, що дозволяє підвищити точність роботи за рахунок вирівнювання коефіцієнтів підсилення по струму верхнього і нижнього ярусів підсилювальних каскадів, побудованих на транзисторах різної структури, а також підвищення лінійності за рахунок автоматизації процесу симетрування робочих точок по постійному струму підсилювальних каскадів. Це розширює галузь використання винаходу у різноманітних пристроях імпульсної та обчислювальної техніки, автоматики тощо.

Винахід забезпечує точність передачі сигналу на рівні 0,001–0,0015%, має низьку споживану потужність, надійність забезпечується стабільністю параметрів базового вузла пристрою в широкому діапазоні вхідного сигналу і змін навколишнього середовища. На відміну від закордонних аналогів, пристрій за винаходом може бути побудований як на дискретних, так і на мікро- і наноелектронному рівнях, завдяки використанню двотактного принципу дозволяє досягнути високої швидкості і точності обробки сигналів, точність зберігається у широкому діапазоні частот.

Переваги пристрою за винаходом досягаються без значних додаткових витрат та складних схемотехнічних рішень.

Низька вартість пристрою забезпечує ймовірність його широкого застосування.

Галузеві номінації
Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали
Винахід: Спосіб вирощування монокристалів оксиду алюмінію
патенту: 86876

Патентовласники: Інститут монокристалів НАН України, ТОВ «Оксідал»

Автори: Пузіков В.М., Данько О.Я., Адонкін Г.Т., Ніжанковський С.В.,

Гринь Л.О., Мірошников Ю.П.

Регіон: Харківський
Винахід відноситься до способу вирощування монокристалів тугоплавких оксидів, зокрема оксиду алюмінію, направленою кристалізацією розплаву в тиглі. В основу даного винаходу поставлено завдання розробки менш трудомісткого способу вирощування монокристалів оксиду алюмінію з високими оптичними характеристиками і збільшеним терміном служби конструкційних матеріалів теплового вузла.

Рішення поставленої задачі забезпечується тим, що в способі вирощування монокристалів оксиду алюмінію, який включає попереднє відкачування до тиску 10–20Па і направлену кристалізацію розплаву в захисному газовому середовищі, згідно винаходу, перед кристалізацією здійснюють термообробку теплового вузла та сировини при 2030–2050°С протягом 4–5 годин при безперервному відкачуванні, потім напускають аргон до тиску 0,1–0,15МПа, а в процесі кристалізації здійснюють хемосорбцію водню. Додержання необхідного середовища вирощування забезпечується взаємодією водню з парами кальцію (хемосорбцією) при нагріванні останнього за допомогою додаткового нагрівача.

Застосування даного способу забезпечує збільшення виходу товарної продукції на 20% порівняно з прототипом, знижується випаровування розплаву майже у 10 разів порівняно з вирощуванням при низькому тиску газового середовища. Собівартість вирощених кристалів знижується у 1,5 рази. Термін служби теплових екранів з вуглеграфітового матеріалу і елементів з вольфраму та молібдену становить 20 тис. годин, що удвічі вище, ніж у прототипі. При цьому витрати на матеріали теплового вузла від всієї собівартості одного вирощування становлять 25%.

Галузеві номінації
Медицина, біотехнології, агропром
Комплекс винаходів:
Сапфіровий скальпель для виконання лазерних операцій
патенту: 94335

Автори: Пантьо В.І., Холін В.В., Літвінов Л.А., Посохов М.Ф., Свириденко Л.Ю.
Пристрій для лікування патології шийки матки
патенту: 94336

Автори: Пантьо В.І., Холін В.В., Пантьо В.А.
Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Регіон: Закарпатський
Комплекс винаходів відноситься до медичної техніки, а саме до хірургічних інструментів для впливу на м'які тканини з діагностичною та лікувальною метою.

Комплекс винаходів вирішує завдання удосконалення сапфірового скальпеля та його сумісність із високоінтенсивним лазерним випромінюванням та адаптація впливу на шийку матки, що дозволило б використати його для коагуляції та вапоризації м'яких тканин у зоні ураження (зоні впливу). При цьому виключається або значно зменшується зона некрозу, величина крововтрати, невеликі вогнища ураження можна вапоризувати (випарити) без значного ушкодження навколишніх здорових тканин, що має особливо велике значення при проведенні маніпуляцій на шийці матки, а також дозволяє повністю виконати вимоги абластики-антибластики та антисептики, попередити виникнення синдрому коагульованої шийки матки. Скорочується також час оперативного втручання або маніпуляції (гемостатичний ефект високоінтенсивного лазера, локальне випаровування патологічно змінених тканин), зменшується частота післяопераційних інфекційних ускладнень (лазерна стерилізація рани).

Запропонований комплекс винаходів можна використовувати для виконання лазерних операцій та маніпуляцій на шийці матки, є оптимальним для лікування дисплазій, ектопій, лейкоплакій, поліпів шийки матки, а також може бути використаним в онкологічних хворих, оскільки робоча поверхня сапфіру дозволяє одночасно проводити коагуляцію тканин та судин (гемостатичний ефект), випаровувати патологічно змінені тканини (вапоризація), стерилізувати зону впливу, а також прискорювати регрес запалення та скорочувати строки регенерації тканин у післяопераційному періоді.

Таким чином, пристрій для лікування патології шийки матки є ефективнішим, оскільки дає змогу при меншій травматичності втручання ліквідувати осередок ураження, значно скоротити термін лікування хворих та зменшити дози медикаментозних препаратів.

Використання запропонованого винаходу дозволяє полегшити та значно скоротити час втручання і може бути рекомендовано для практичного застосування у гінекологічних, а також онкологічних клініках.

Галузеві номінації
Здорове, безпечне, достойне життя
Комплекс корисних моделей:
Спосіб сушіння морквяних вичавків
патенту: 51028

Автори: Малежик І.Ф., Безусов А.Т., Луцик Ю.П., Бандуренко Г.М., Левківська Т.М.
Здобне печиво
патенту: 57628

Автори: Корецька І.Л., Литвин Г.В., Бандуренко Г.М., Левківська Т.М., Зінченко Т.В.
Патентовласник: Національний університет харчових технологій

Регіон: Київський
Комплекс корисних моделей відноситься до харчової, а саме до кондитерської промисловості, а також до овочесушильної галузі і може бути використаний для виготовлення здобного печива з підвищеним складом біологічно активних домішок при виробництві борошняно-кондитерських виробів.

Комплекс винаходів вирішує завдання виготовлення здобного печива з використанням нових сировинних компонентів, які забезпечують отримання продукту з гарними органолептичними показниками для задоволення потреби людини у β-каротині (провітаміні А).

Відповідно до запропонованої технології, для створення здобного печива додатково використовують порошок з морквяних вичавок з підвищеним вмістом в них β-каротину більше 0,65 %, що забезпечує інтенсивне забарвлення скоринки печива. Технологія передбачає удосконалення способу сушіння морквяних вичавків за допомогою інфрачервоного випромінювання, при якому температура сушіння не перевищує 70–75°С, зберігаються біологічно-активні речовини.

Відомими є біологічна поліфункціональність β-каротину, його антиоксидантні властивості, радіозахисна та противопухлинна дії, здатність перешкоджати утворенню холестерину в крові та жировим відкладенням на стінках судин. Збагачувати продукти харчування провітаміном А можна шляхом збагачення продуктів харчування концентрованими препаратами каротину.

Удосконалений спосіб сушіння морквяних вичавків дає можливість не тільки зберегти біологічно-активні речовини, але і підвищити енергозаощадження під час отримання продукту високої якості. Запропонований відсоток введення порошку з морквяних вичавок з підвищеним вмістом β-каротину забезпечує отримання збагаченого вітамінами печива з високими смаковими і органолептичними показниками.

Регіональні номінації
Автономна Республіка Крим
Серія корисних моделей :
Спосіб лікування остеохондрозу хребта з неврологічними порушеннями
патенту: 42151
Спосіб діагностики величини сколіотичної деформації хребта
патенту: 46968
Патентовласник: Бобрик Ю.В.

Автор: Бобрик Ю.В.

Галузь: Медицина, біотехнології, агропром
Комплекс корисних моделей відноситься до галузі медицини, а саме до неврології, фізіотерапії і лікувальної фізкультури, може бути використаний для діагностики під час клінічних обстежень та застосовуватись для лікування хворих з неврологічними проявами остеохондрозу грудного і попереково-крижового відділу хребта.

Комплекс включає вирішення завдання підвищення точності та спрощення способу діагностики величини сколіотичної деформації та вдосконалення способу її лікування.

Діагностика за комплексом корисних моделей відбувається шляхом накладання на спину досліджуваного пацієнта твердого аркуша, виконаного із прозорого матеріалу з нанесеною координатною сіткою, що підвищує точність вимірів деформації і дає можливість обстежувати пацієнта в положеннях: стоячи, сидячи або лежачи, що зручно при масових оглядах у медичній практиці.

Лікування виявлених патологій за способом, що пропонується, забезпечується комбінацією масажного і мануального впливів з витягненням хребта хворого в колінноліктьовому положенні за рахунок застосування тракційного апарата. В подальшому виконується комплекс лікувальної гімнастики з дозованим її застосуванням і з переважною спрямованістю дії.

Застосування даного способу дозволяє значно підвищити ефективність лікування хворих з остеохондрозом грудного і попереково-крижового відділів хребта з неврологічними порушеннями, також купірувати больовий синдром, нормалізувати порушену біомеханіку хребта, поліпшити функції периферичної нервової системи пацієнтів.

Запропонований спосіб діагностики сколіотичної деформації хребта простіший у застосуванні, зручніший при масових оглядах, дає можливість підвищити швидкість дослідження і продуктивність роботи та виключити дискомфортні відчуття під час обстеження в досліджуваного.

Регіональні номінації
Волинська область
Винахід: Пристрій для затиску пруткового матеріалу
патенту: 95323

Патентовласник: Луцький національний технічний університет

Автори: Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Редько Р.Г.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали
Винахід належить до галузі металообробки, а саме до верстатобудування, і може бути використаний для затиску пруткового матеріалу у верстатах-автоматах.

Винахід вирішує завдання підвищення якості та надійності закріплення прутка за рахунок стабілізації зусилля затиску, що реалізується шляхом зміни конструкції.

Пристрій затиску пруткового матеріалу за винаходом, вдосконалений таким чином, що частина електроприводу пристрою виконується у вигляді електродвигуна, статор якого жорстко з’єднаний із шпиндельним барабаном. Крім того, ротор електродвигуна змонтований на шпинделі з можливістю одночасної силової взаємодії з приводною втулкою та шпинделем, а також з можливістю обертально-поступального руху по гвинтовій поверхні шпинделя.

Для поліпшення силових характеристик між ротором електродвигуна та приводною втулкою встановлено передавально-підсилювальний механізм.

Пристрій за винаходом дозволяє підвищити якість та надійність закріплення прутка за рахунок стабілізації зусилля затиску незалежно від величини відхилення його радіальних розмірів.

Пристрій для затиску пруткового матеріалу має покращені силові характеристики, а саме може розвинути більше вихідне зусилля на трубі затиску при аналогічних потужності та радіальних габаритах.

Впровадження винаходу дозволить підвищити економічність та надійність експлуатації приводу затиску.

Регіональні номінації
Дніпропетровська область
Винахід: Спосіб одержання майонезу «Еламіновий»
патенту: 94267

Патентовласник: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Автори: Дейниченко Г.В., Колісниченко Т.О., Архіпова А.Д.

Галузь: здорове, безпечне, достойне життя
Винахід відноситься до харчової промисловості і може бути використаний на харчових підприємствах, зокрема підприємствах ресторанного господарства. В основу винаходу покладено завдання розробки способу отримання майонезу підвищеної біологічної цінності шляхом використання відповідних добавок. В якості такої добавки за винаходом пропонується використовувати еламін.

Харчова добавка еламін виробляється з морської водорості ламінарії. Вона є унікальним і безпечним природним сорбентом, що виводить з організму важкі метали і радіонукліди, зменшує вміст стронцію-90 на 26,3%, цезію-137 на 21% і попереджає розвиток хвороб щитоподібної залози за рахунок вмісту органічного йоду. Концентрат еламіну дозволяє організму засвоювати 95% корисних речовин морської капусти (при харчуванні морською капустою засвоюється тільки 5–15%). Такі цінні властивості концентрат еламіну має завдяки унікальній технології його виробництва.

Автори винаходу пропонують спосіб виготовлення майонезу, при якому до гірчично-молочної пасти додається порошок еламіну, що надає продукту профілактичні та радіопротекторні властивості та збагачує його цінними харчовими компонентами, зокрема органічним йодом. Крім того, в рецептурі майонезу пропонується використовувати оливкову олію, що вирішує проблему нестачі поліненасичених жирних кислот у харчуванні.

Таким чином, даний винахід є комплексним засобом збагачення раціону людини незамінними факторами харчування, передусім йодом, а тому й засобом профілактики та подолання аліментарно залежних захворювань сучасності.

Регіональні номінації
Донецька область
Комплекс корисних моделей:

Спосіб віддачі вапна по ходу конвертерної плавки

патенту: 35642

Автори: Ларіонов О.О., Матвієнков С.А., Сущенко А.В., Аріх С.Г., Шебаниць Е. М., Волков О.М., Савіновський Р.В.
Спосіб шлакоутворення в кисневому конвертері

патенту: 37219

Автори: Ларіонов О.О., Матвієнков С.А., Сущенко А.В., Климанчук В.В.,

Семенюк П. П., Горпініч О.А.
Патентовласники: ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»,

Приазовський державний технічний університет

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали
Комплекс корисних моделей відноситься до галузі металургії, а саме до киснево-конвертерного виробництва сталі. Киснево-конверторний процес в даний час є, а за прогнозами експертів і залишатиметься основним засобом виробництва сталі – головного конструкційного матеріалу XXI століття. Шлакоутворення є найважливішим фізико-хімічним процесом конвертерного переділу. Динаміка та ступінь його завершеності при проведенні плавки визначають показники якості металу, що виробляється, вихід пригідного, теплову ефективність процесу, ступінь освоєння та витрат шлакоутворювальних матеріалів (вапна тощо), стійкість футерівки конвертерів, умови служби кисневих фурм, енергообладнання тощо. Висока ефективність управління ходом шлакоутворення при виплавці сталі досягається за рахунок комплексного вирішення двох взаємно зв’язаних задач: 1) визначення оптимальної кількості вапна, що віддається за плавку (в залежності від витрати чавуну на плавку та вмісту кремнію в ньому), патент №37219; 2) визначення оптимального режиму порціонних присадок вказаної маси вапна по ходу продувки плавки (в залежності від типу шихтовки плавки), патент №35642.

Впровадження комплексу корисних моделей у конвертерне виробництво дозволяє за рахунок забезпечення оптимальної величини основності кінцевого шлаку залежно від вмісту кремнію в чавуні та за рахунок забезпечення оптимального режиму порціонних присадок вапна по ходу продувки плавки зменшити питомі витрати металошихти, чавуну, кисню, вапна, а також плавикового шпату та його замінників та поліпшити якість сталі, що виплавляється. Фактичний економічний ефект від впровадження корисних моделей у виробництво у конвертерному цеху ПАТ «ММК ім. Ілліча» (м. Маріуполь) лише за рахунок економії плавикового шпату та вапна становив: у 2007 р. – 2 472 969,72 грн. (у цінах базового періоду – 2006 р.); у 2008 р. – 2 170 654,16 грн. (у цінах базового періоду – 2006 р.); в 2009 р. – 3 462 589,88 грн. (у цінах базового періоду – 2006 р.). Таким чином, загальний підтверджений економічний ефект від впровадження комплексу корисних моделей в виробництво сталі становив: 8 106 213,76 грн. На впровадження технічного рішення фінансові затрати не потрібні.<< предыдущая страница   следующая страница >>