asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
Тема: Спілкування на форумах та чатах
^ Мета: навчитися заходити на форуми, реєструватися та приймати участь в обговореннях тем представлених на форумах та чатах.

Обладнання: комп’ютер, опорний конспект

Хід роботи

^ Чат (англ. chat — "балачка") — засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету у режимі реального часу. Зазвичай, під словом «чат» мається на увазі інтернет-ресурс з можливостями чату, чат-програма, рідше - сам процес обміну текстовими повідомленнями.

^ Програмні питання

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.
Пояснює:

принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

тематичних інтернет-форумів;

інтерактивних чатів;
^ Виконайте наступні дії

реєструвйтеся в чаті;реєструйтеся в інтернет-форумі;
Веб-фо́рум — класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта. Термин соответствует смыслу исходного понятия «форум». Для работы форума часто требуется база данных, как правило, MySQL


візьміть участь в обговореннях на інтернет-форумах.
Висновок запишіть у зошит


Інформаційні технології в навчанні
Практична робота № 12.
Тема: Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів
^ Мета: навчитися працювати з електронними програмними засобами з профільних предметів
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Хід роботи
Завдання

1.Зайдіть на сайт http://www.umniki.com.ua та перегляньте, які підручники представлені до Вашої уваги

2. Скачайте підручник який вам необхідно ( якщо за підручник необхідно заплатити то виясніть скільки і як відправити гроші, вийдіть із сайту)

3. Знайдіть, які підручники можна скачати безкоштовно, загрузіть один із підручників, який Вас цікавить.

4. Від чого залежить швидкість загрузки необхідної інформації, запишіть.?
Висновок запишіть у зошит

ІІ КУРС
Основи програмування
Практична робота №1.
Тема: Побудова інформаційної моделі
Мета: ознайомитися з програмним середовищем мови Паскаль, навчитися вводити програму, виправляти помилки та запускати на друк.
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни і поняття до ЛПР №23: мова програмування Паскаль, turbo.exe, транслювання, Alt+F5, Ctrl+F9, program, var, integer, real, begin, writeln, end
Хід роботи

Задача.. Скласти програму обчислення значення функції Y:= (a+b-c)/(a-b) при а:=10 в:=15; с:=7.
program Fun 1;

var

y : real; a, b, c : integer;

begin

write (‘ Введіть значення a:’);

readln (a);

write (‘ Введіть значення b:’);

readln (b);

write (‘ Введіть значення c:’);

readln (c);

Y:= (a+b-c)/(a-b);

writeln( Значення функціїY =', Y);

end.


 1. Запустіть програму середовища мови програмування Паскаль, клацнувши на відповідній піктограмі, чи виконавши команду turbo.exe.

 2. Відкрийте нове вікно (F10, File, New).

 1. Введіть текст програми. Символи «:», «;» є на клавіші з літерою «ж», а
  «'» — з літерою «є». Поставте крапку в кінці тексту.

 2. Виправте очевидні помилки.

6. Командою Run запустіть програму на виконання.

Відбудеться транслювання тексту програми i виконання, якщо в тексті не буде помилок.

7. Якщо є помилки, то виправте їх.

8. Щоб побачити результати роботи програми, відкрийте вікно з
результатами (Alt+F5). Перепишіть результати у зошит.

9. Щоб повернутися у вікно програми, натисніть на будь-яку клавішу.

 1. Змініть вхідні дані програми так: а:=6 в:=14; с:=4.

 2. Запустіть програму на виконання ще раз, застосувавши другий спосіб
  — (Ctrl+F9). Перепишіть результати з екрану в зошит.

 3. Збережіть програму на диску чи дискеті з назвою Fun 1.pas.

 1. Вийдіть з середовища програмування (F10 або File Exit).

 2. Складіть програму обчислення значення функції :

 3. Введіть дану програму та знайдіть значення функції при a =3, b=4.5, c=7


program Fun 2;

var

y : a, b, c : real;

begin

write (‘ Введіть значення a:’);

readln (a);

write (‘ Введіть значення b:’);

readln (b);

write (‘ Введіть значення c:’);

readln (c);

Y:= (a*b)+ (Sqr(a)-cos(c))/ Sqrt(Sqr(a)+1);

writeln( Значення функціїY =', Y);

end.


 1. Збережіть програму на диску чи дискеті з назвою Fun 2.pas.

 2. Складіть програму обчислення значення функцій по варіантах (додаткові завдання).

з/п

Розрахункова формула

( в програму формули вводити за правилами)

Значення змінних

1а:=6.2, в:=1.4; с:=4


2а:=2.1, в:= 4.1; с:=3


3а:=4, в:=7; с:=5


4а:=1, в:=4; с:=4


5а:=3.2, в:=5.3; с:=4Висновок запишіть в зошит.

Системи обробки табличної інформації
Практична робота №2.

Тема: Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект

Терміни та поняття до ЛПР №2: табличний редактор, стовпець, комірка,

діапазон комірок, маркер, формула, межі таблиці, бірка, робочий аркуш, лист.

Завдання. Скласти тарифну сітку вартості проїзду по території України. Вартість 1 км – 0,15 грн. (з ПДВ).

Хід роботи

 1. Запустіть табличний редактор MS Excel.

 2. Введіть дані

3. У комірку А1 уведіть назву таблиці: Вартісна таблиця проїзду по містах України.

4. У другий рядок уведіть імена стовпців: № з /п; Назва маршруту; Відстань, км; Ціна за 1 км; Сума по тарифу, грн; Станційний збір, грн; Ціна квитка, грн.

5. Назви маршрутів введіть у стовпець В, починаючи з комірка В3.

6. Відстань та Станційний збір введіть відповідно в стовпці С та F.

7. Скопіюйте вміст комірки D3 в діапазон комірок D4: D12 за допомогою маркера.

8.Відцентруйте заголовок таблиці та задайте розмір шрифту (Виберіть діапазон A1:G1 Формат Комірка Вирівнювання: по горизонталі та по вертикалі – по центру; відображення – об’єднання комірок Шрифт: шрифт - Arial Cyr, написання – напівжирний, розмір - 14).

9. Відцентруйте імена стовпців та виділіть їх напівжирним шрифтом (Формат Комірка Вирівнювання: по горизонталі та по вертикалі – по центру; відображення – переносити по словам Шрифт: написання – напівжирний, розмір - 12)

10. Діапазон комірок G2:G12 залийте зеленим кольором (Формат Комірка Вигляд - виберіть колір).

11. Задайте межі таблиці (Виділіть блок комірок А1:G12 та скористайтеся піктограмою Всі границі

12. Перейменуйте бірку робочого аркуша з Лист 1 на Вартість проїзду (ПКМ Перейменувати)

13. Після виконання всіх дій у Ви отримаєте таблицю:13. Збережіть роботу в своїй папці під назвою ПР Excel

14. Запишіть висновок у зошит

Практична робота №3
Тема: Використання формул в електронних таблицях.
^ Мета: навчитися задавати формули, копіювати їх та використовувати вбудовані функції
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №3: табличний редактор, стовпець, комірка,

діапазон комірок, маркер, формула, межі таблиці, бірка, робочий аркуш, лист.
^ Хід роботи
1. Відкрийте практичну роботу під назвою ПР Excel

2. У комірку Е3 порахуйте суму по тарифу за формулою =СЗ* DЗ, y Е4 уведіть формулу = С4* D4 i т.д. або скопіюйте формулу з комірки Е3 використовуючи маркер.

3. Ціну квитка визначте за формулою = Е3+F3 і т.д.

4. В першому стовпці задайте колір шрифту – синій.

5. В комірки В14 та В15 внесіть Мінімальна відстань, Максимальна відстань – відповідно.

6. В комірку С14 внесіть формулу =МИН(C3:C12), а в комірку С15 - =МАКС(C3:C12), для визначення максимальної та мінімальної відстані.

7. Для виділення кольором відстань більше 1000 км, застосуйте ^ Умовне форматування до стовпця С (Виберіть діапазон С3:С12 Формат Умовне форматування: Умова 1 – значення; більше рівне; 1000 Формат Вигляд Колір – оранжевий ОК ОК )

8. Висновок запишіть в зошит

Практична робота №4.
Тема: Побудова діаграм.
Мета: навчитися створювати діаграми, використовуючи раніше введені задачі

Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №4: діаграма, гістограма, графік, легенда, Майстер діаграм, діапазон даних, ряд.
Хід роботи
1. Запустіть табличний редактор MS Excel.

2. Відкрийте лабораторну роботу ПР Excel.

3. Побудувати гістограму до задачі Вартість проїзду, яка ілюструє по осі ОХ назву маршруту, а по осі ОУ – відстань у кілометрах (Вставка Діаграма  чітко виконуйте вказівки Майстра діаграм). Гістограму розмістіть на окремому листі.

4. Побудувати графік згідно зразка, за допомогою Майстра діаграм.5. Збережіть дану лабораторну роботу.

Практична робота №5.
Тема:Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

^ Мета: навчитися створювати базу даних та знаходити необхідну інформацію за заданими умовами
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №5: база даних, сортування, дані, область таблиці.
Хід роботи
1. Запустіть табличний редактор MS Excel.

2. Відкрийте практичну роботу ПР Excel.

3. Відкрийте Лист 2 та перейменуйте його на Список співробітників.

4. Створіть Базу даних з іменами стовпців:


з/п

ПІБ працівника

Адреса

Номер телефону

Дата народження


5. Уведіть у таблицю дані десятьох своїх друзів.

6. Задайте червоний колір шрифту в першому стовпці (Виберіть діапазон A2:А11 Формат Комірка Шрифт: колір - червоний).

7. Відцентруйте імена стовпців та виділіть їх напівжирним шрифтом.

8. Задайте межі таблиці.

9. Посортуйте прізвища за алфавітом (Виберіть діапазон В2:Е11 Дані Сортування: сортувати – по прізвищу працівника; по зростанню).

10. Закріпіть області таблиці (Виберіть комірку С2 Вікно Закріпити області). Перегляньте зміни.

11. Висновок запишіть в зошит


Практична робота 6.
Тема: Сортування та фільтрація даних.
^ Мета: навчитися змінювати базу даних, сортувати дані використовуючи автофільтр
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №6: база даних, сортування, дані, область таблиці.
Хід роботи
1. Запустіть табличний редактор MS Excel.

2. Відкрийте практичну роботу ПР Excel.

3. Відкрийте Лист 2 та перейменуйте його на Список співробітників.

4. Знайдіть прізвища, які починають на букву «В*» або іншу (Виберіть діапазон A1:Е1 Дані Фільтр Автофільтр. Розгорніть стовпець ПІБ працівника Умова ОК)


6. Відновіть на екрані всю таблицю (Дані Фільтр Ввідобразити все).

7. Збережіть дану лабораторну роботу під назвою ЛПР Excel.

8. Висновок запишіть в зошит

Додатково


Задача. Працівники фірми «Лайнер» здійснюють поїздки по містах України. Зробіть реєстр відряджень, скориставшись раніше побудованими таблицями та вбудованою функцією ВПР.
1.Перейдіть на Лист 3 та дайте йому назву ^ Реєстрація відряджень.

 1. Створіть таблицю згідно зразка:
^ Порядковий номер працівника

ПІБ працівника

Порядковий номер маршруту

Напрямок

Вартість квитка

 1. У клітинку В2 внесіть формулу
 1. Скопіюйте формулу з комірки В2 у діапазон В3:В11.

 2. У комірку D2 внесіть формулу =ВПР(C2;'Вартість проїзду'!$A$3:$G$12;2).

 3. Аналогічно п.10 заповніть відповідний діапазон.

 4. У комірку Е2 внесіть формулу =ВПР(C2;'Вартість проїзду'!$A$3:$G$12;7) і скопіюйте її у діапазон Е3:Е11.

 5. Задайте колір шрифту стовпця А - червоний, стовпця С – синій.

 6. Поекспериментуйте з набраною таблицею, вносячи у стовпець А порядковий номер працівника, а в стовпець С – порядковий номер маршруту. Заповніть всю таблицю, задайте їй межі.

 7. Збережіть дану практичну роботу.


База даних
Практична робота №7.
Тема: Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.
Мета: навчитися створювати структуру Бази даних, вводити, редагувати та сортувати дані
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №7: Бази даних, Конструктор, закладка, структура БД, поле, тип даних, ключове поле, сортування.
^ Хід роботи
1. Запустіть програму для створення Бази даних MS Access.

2. Створіть нову БД з іменем файлу Гордість України (Access Нова база даних Виберіть свою папку, дайте назву файлу - Гордість України Створити)

3. Активізуйте закладку Таблиці (Таблиці Створити Конструктор)

4. Утворіть структуру БД з назви полів та типом даних:

5. Закрийте вікно конструктора таблиці. Дайте назву таблиці – Видатні діячі України (Закрити Так Введіть ім’я таблиці Створіть ключове поле)

6. Відкрийте створену таблицю та заповніть її згідно зразка (див. Додаток 1)

7. Змініть розміри полів методом перетягування меж.

8. Межі таблиці задайте кольором (Формат Режим таблиці Колір ліній сітки)

9. Посортуйте таблицю за полем Прізвище (Записи Сортування Сортування по зростанню)

10. Перегляньте створену таблицю за допомогою команди Попередній перегляд.

11. Збережіть дану практичну роботу.

Додаток 1з/п

Прізвище

Ім'я

Рік народження

^ Рік смерті

Рід_діяльності

Фото

1

Мазепа

Іван

1640

1709

Державний та громадський діяч
2

Грушевський

Михайло

1866

1934

Державний та громадський діяч
3

Бандера

Степан

1909

1959

Державний та громадський діяч
4

Довженко

Олександр

1894

1956

Діяч культури та мистецтва
5

Куліш

Пантелеймон

1819

1897

Письменник та поет
6

Лобановський

Валерій

1939

2002

Спортсмен
7

Вернадський

Володимир

1863

1945

Діяч науки і техніки
8

Шептицький

Андрій

1865

1944

Діяч церкви
9

Крушельницька

Соломія

1872

1952

Діяч культури та мистецтва
10

Марко

Вовчок

1833

1907

Письменник та поет
11

Федоров

Іван

1525

1583

Діяч науки і техніки
12

Леся

Українка

1871

1913

Письменник та поет
13

Патон

Євген

1870

1953

Діяч науки і техніки
14

Могила

Петро

1595

1647

Діяч церкви
15

Бубка

Сергій

1963

-

Спортсмен
16

Феофан

Прокопович

1681

1736

Діяч церкви
17

Івасюк

Володимир

1949

1979

Діяч культури та мистецтва
18

Піддубний

Іван

1871

1949

Спортсмен


Практична робота №8.
Тема: Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.
^ Мета: навчитися створювати форми, вставляти кнопки у форми та формувати звіти
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №8: Майстер форм, форма, кнопки гортання, панель елементів керування, звіт.
^ Хід роботи
1. Запустіть Ассеss і відкрийте БД «Гордість України».

2. Створіть форму для таблиці.

3. Активізуйте закладку Форми (Форми Створити Майстер форм Виберіть поля: № з/п, Прізвище, Ім’я, Фото Далі Зовнішній вигляд форми: в один стовпець Далі Стиль: рисунок Суми Далі Задайте ім’я Форми - «Фото» Готово)

4. Перегляньте усі записи. Користуйтеся кнопками гортання у нижній частині форми.

5. Уведіть заголовок форми «Фото діячів України» (Вигляд Конструктор). Натисніть на кнопку Аа на панелі елементів і клац­ніть у полі заголовка конструктора форми, введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Оформіть заголовок за власним бажанням (ПКМ Властивості), змі­ніть розмір шрифту, стиль, кольори літер, тла, меж.

6. У полі приміток вставте текст: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього!». Від форматуйте примітку на свій розсуд.

7. Перегляньте створену форму (Вигляд Режим форми).

8. Перейдіть у режим конструктора форми (Вигляд Конструктор).

9. Створіть кнопку для переходу до наступного запису (Виберіть піктограму на панелі елементів керування Намалюйте кнопку у полі Область даних Створення кнопок: Категорії – перехід по записах; Дії – наступний запис Далі Рисунок – Стрілка вправо (чорна) Далі Назва кнопки: «Крок вперед» Готово).

10. Кнопку для переходу до попереднього запису створіть самостійно.

11. Перейдіть у режим форм і погортайте записи форми, користу­ючись своїми кнопками.

12. На підставі двох таблиці Видатні діячі України створіть звіт за допомогою Майстра звітів та оформіть його якнайкраще.

13. Закрийте БД і закінчіть роботу.


Практична робота №9.
Тема: Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора

^ Мета: навчитися шукати інформацію за деякими умовами, створювати запити різних типів
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №9: фільтр, фільтр за виділеним, розширений фільтр, вилучити фільтр, записи, поле, запит, макет запит, умова відбору, запит з параметром, запит на створення нової таблиці, запит на вибирання.
^ Хід роботи
1. Запустіть Ассеss і відкрийте БД, що містить таблицю Видатні діячі України.

2. Виведіть на екран (відфільтруйте) записи про діячів України, які народилися після 1900 року (Виділити число 1900 Записи Фільтр Фільтр за виділеним). Перепишіть номери отриманих записів у зошит.

3. Відмініть фільтр (Записи Вилучити фільтр).

4. Виведіть на екран записи про діячів культури та мистецтва, які народилися після 1890 року та посортуйте їх за алфавітом (Записи Фільтр Розширений фільтр Задаєте умову Фільтр Застосувати фільтр або піктограму )
5. Перепишіть номери отриманих записів у зошит. Відновіть вигляд таблиці.

6. Створіть і виконайте Запит1 на вибирання діячів церкви (Запити Створення запитів за допомогою Майстра виберіть поля: № з/п, Прізвище, Ім’я, Рід діяльності Далі задайте ім’я Запиту «Діячі церкви»; змінити макет запиту Готово Умова відбору: у поле Рід діяльності введіть «діяч церкви» Запит Запуск або ). Закрийте вікно Запиту та збережіть макет.

7. Створіть і виконайте Запит2 , щоб вибрати діячів України, прізвища яких починаються з літер Ф, К та Л, але які народилися в 1600-1900-х роках. (Запити Створення запитів за допомогою Майстра виберіть поля: № з/п, Прізвище, Ім’я, Рік народження Далі задайте ім’я Запиту2 «Дата народження»; змінити макет запиту Готово Умова відбору: у поле Прізвище введіть вираз Ф* Or К* Or Л*; у поле Рік народження – вираз >=1600 And <=1900 ). Закрийте вікно запиту.

8.Створіть Запит 3 на створення нової таблиці «Спортсмени» (Запити Створення запитів за допомогою Майстра виберіть поля: № з/п, Прізвище, Ім’я, Рід діяльності Далі задайте ім’я Запиту «Спорт»; змінити макет запиту Готово Запит Створення таблиці Імя таблиці – «Спортсмени» ОК Умова відбору: у поле Рід діяльності введіть «спортсмен» Так). Виконайте Запит 3 «Спорт» і переконайтесь, що на закладці Таблиці є нова таблиця «Спортсмени».

9.Створіть Запит 4 із параметром для пошуку даних про діячів за роком народження (Умова відбору: у поле Рік народження введіть вираз: [рік] Так). Виконайте Запит 4.

10. Закрийте БД і закінчіть роботу.

Практична робота № 10.
Тема: Автоматизоване створення веб-сайту.
Мета: навчитися створювати сайт використовуючи програму MS Publisher та мову програмування HTML
Обладнання: комп’ютер, опорний конспект
Терміни та поняття до ЛПР №10: веб-сайт, гіперсилка, мову програмування HTML
Хід роботи

Створення базового шаблону сайту

1. Підготуйте структуру папок свого сайту. Створіть на диску свого ПК папку my_site.
2. Відкрийте програму "Блокнот" (Notepad) і запишіть в документ структуру<< предыдущая страница