asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 58 59 60 61 62 63
^

Таблиця 35.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній рік


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Дочірні компанії

^ Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов`язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Процентні доходи

-

291

-

76

126

1557

2

Процентні витрати

-

(9956)

-

(236)

(50)

(150)

3

Резерви під заборгованість за кредитами

-

231

-

1

42

272

4

дивіденди

-

-

-

-

-

-

5

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

-

-
-

-

-

6

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

-

-

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

-

-

-

-

-

-

8

Результат від переоцінки іноземної валюти

-

-

-

-
-

9

Комісійні доходи

-

6

-

-

-

-

10

Комісійні витрати

-

-

-

-

-

-

11

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову

-

-

-

-

-

-

12

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову

-

-

-

-

-

-

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-

-

-

-

-

-

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

15

Резерви за зобов’язаннями

-

13

-

-

-

(1)

16

Інші операційні доходи

-

-

-

-

-

-

17

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

-

-

-

-

-

-

18

Адміністративні та інші операційні витрати

-

-

-

-

-

4212

19

Частка прибутку асоційованих компаній

-

-

-

-

-

-


<< предыдущая страница   следующая страница >>