asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

            Я правильно відповів/ла на всі запитання Анкети і повністю усвідомив/ла значимість цієї інформації для мого здоров’я та здоров’я хворого/ї, якому/ій будуть введені мої компоненти крові або препарати моєї плазми крові.      

            Я усвідомлюю те, що при приховуванні відомостей про наявність у мене ВІЛ- інфекції або венеричного захворювання (сифіліс, гонорея тощо), підлягаю відповідальності згідно з чинним законодавством. Я не займаюсь наданням сексуальних послуг за плату, не вступаю у статеві стосунки з малознайомими особами без презерватива, не схильний(а) до частої зміни статевих партнерів, хочу бути донором добровільно, мене ніхто не примушував.

Я погоджуюсь здати _________мл плазми (крові).

Підпис донора _____________          Підпис лікаря________________            Дата________

 

В.о. Директора Департаменту                                                                        О.М.Коллякова                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                   Додаток 5

                                                                                                         до Порядку медичного 

                                                                                                           обстеження донорів 

                                                                                                         крові та (або) її 

                                                                                                                              компонентів

Показники периферичної крові та клініко- біохімічні дані у донорів

 

Показники

Межі коливань

Метод дослідження

Гемоглобін

чоловіки не менше 130 г/л

жінки не менше 120 г/л

Колориметричний, купрумсульфатний

Гематокрит

чоловіки 0,40-0,48 л/л

жінки 0,38-0,42 л/л

Центрифужний

Кількість еритроцитів

чоловіки (4,0-5,0) х 1012

жінки (3,8-4,7) х 1012

Підрахунок на автома-тичному лічильнику або у камері Горяєва

ШОЕ

чоловіки 2-10 мм/год

жінки 2-15 мм/год

Мікрометод Панченкова

Кількість тромбоцитів

(150-320) х 109

Підрахунок у камері Горяєва, підрахунок в фарбованому мазку крові, підрахунок на автоматич-ному лічильнику

Кількість лейкоцитів

(4-9) х 109

Підрахунок на автома-тичному лічильнику або у камері Горяєва

Лейкоцитарна формула:

 Паличкоядерні            

 нейтрофіли

 Сегментоядерні

 нейтрофіли

 Базофіли

 Єозинофіли

 Моноцити

 Лімфоцити

 

 

1-6%

 

47-72%

0-1%

0,5-5%

3-10%

25-38%

Підрахунок у фарбованому мазку

Аланінамінотрансфе-раза

0,1-0,68 ммоль/год-л

Райтмана і Френкеля

Загальний білок сиро-ватки крові

60-85 г/л

Біуретовий

Білкові фракції сиро-ватки крові:

 Альбумін

 Глобуліни:

 α1 - глобуліни

 α2 - глобуліни

 β - глобуліни

 γ -глобуліни

 

 

56,0- 66,5%

33,5%- 44,0

 3,5-   6,0%

 6,9- 10,5%

 7,0- 12,5%

12,0- 19,0%

Електрофоретичний

Ретикулоцити

 0,2-   1,0 %

Підрахунок у фарбованому мазку

Час згортання крові

5-10 хв.

Лі-Уайта

 

 

В.о. Директора Департаменту                                                                        О.М.Коллякова  


<< предыдущая страница